Гавраил Панчев

Настоящи проекти на автора

Изследване за Захари Стоянов

Нови статии

Политическият модел на Третата българска държава е съставен от преврати, идеологически трансформации и основно от авторитаризъм: от Ал. Батенберг през Ст. Стамболов, цар Борис ІІІ, Т. Живков до

15 октомври 2017 г.

15 февруари 2017 г.

Българският авторитаризъм

„днес” (2017 г.),  когато ставаме свидетели на републикански монархизъм. Ето защо темата за българския авторитаризъм е съществена, както сама по себе си, но специално в релация с все неосъществената демократично-меритократична политическа теория на В. Левски, която все повече придобива утопичен статут.

Целият текст

Нови статии

Думите “патриотизъм” и “война” /”терор”/ доминират речника на България и Европа през последните години. През 2016 г. тяхната употреба в България очетливо се усилва. Няма

09 февруари 2017 г.

Патриотизъм или патриотизми

никакво съмнение, че същата ще се увеличава с наближаването на президентските избори. Очевидно е – ролята на интелектуалците е да проблематизират очевидното, казваше Р. Барт-: необходима и дори задължителна е дискусия по темата “патриотизъм”; ...

Целият текст

Нови статии

Статии

Интервюта

Тоталитарната държава не разрушава директно и окончателно старите и утвърдени вече в историческото развитие

08 февруари 2017 г.

Между свободата и робството

 на обществото ценности. Тя ги изопачава, изгражда им нов образ и след това с помощта на властта и демагогията ги утвърждава в социалното битие на нацията. Новите форми имат сетивна връзка със старите и това прави възможен техния обществен живот. Веднъж закрепени, те закономерно стигат до своя абсурд...

Целият текст

Всички права запазени 2008 - 2017 г.

Начало

Новини

Статии

Книги

За автора

В медиите

Контакти

Изследването за Захари Стоянов се занимава основнос въпроса защо сме загубили идентичността си. Авторът се интересува от проблема, изследвайки идентичността на Захари Стоянов от гледна точка на въведени отвън идеологии - либерални, социалистически, марксистки. Идентичността, в различните й форми, в отношение с преводните идеологии е в основата на интереса на Гавраил Панчев към Захари Стоянов.

В медиите

 

Гавраил Панчев гостува на БНТ - История.bg

 

15 февруари 2017 г.

Видео

Епизод от предаването на БНТ История.bg, посветен на Алеко.