За Гавраил Панчев

Интервюта:

Творческа дейност:

1983 – 1989 г - Основател и ръководител на градски литературен клуб. Главен редактор на списанията „Училище и литература” и „Светове”, Самиздат

1999 – 2001 г. – член на Дружеството на българските писатели – град Пловдив

1996 г. – включен в Енциклопедия „Кой кой е в българската култура?” /разпространявана в Европа/

 

Публикации (1989 – 2008 г.):

Книги:

1. Между робството и свободата – сборник статии, изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.

2. Промяната, сборник 4 студии, изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.

3. Убийството на Алеко Константинов – изд. Литературен форум, София, 1997 г.

4. „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, първо издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1998 г.

5. „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, второ преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1999 г.

6. „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, трето преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 2000 г.

7. Алеко Константинов. Биография в три тома

7.1. Алеко Константинов. Биография–I том, изд. Макрос, Пловдив, 2003 г.

7.2. Алеко Константинов. Биография–III том, изд. Макрос, Пловдив, 2003 г.

7.3. Алеко Константинов. Биография–II том, изд. Макрос, Пловдив, 2008 г.

 

Статии и студии:

Над 50 статии и студии публикувани в периода 1989 – 2003 на философска, политическа и културна тематика.

 

Образование:

1968 г - Завършено основно образование

1978 г – Завършено средно образование

1982 г – Завършено висше образование, сп. „Българска филология”, Пловдивски Университет „П. Хилендарски”

 

Всички права запазени 2008 - 2017 г.

Начало

Новини

Статии

Книги

За автора

В медиите

Контакти