Книги

Настоящи проекти на автора

Изследване за Захари Стоянов

15 февруари 2017 г.

Изследването за Захари Стоянов се занимава основнос въпроса защо сме загубили идентичността си. Авторът се интересува от проблема, изследвайки идентичността на Захари Стоянов от гле

Целият текст

Три тома

Алеко Константинов. Биография

Авторът разработва това изследване в продължение на 16 години. В трите тома са включени анализи на над 5000 текста, посветени на Щастливеца - Гавраил Панчев изследва през годините всички публикации, написани за автора на "Бай Ганю".

Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е не само най-пълното и най-задълбочено изследване на темата, но и най-задълбочената биография на български автор въобще (Препоръка от проф. Светлозар Игов) Книгата запълва една огромна празнота в научните изследвания в България за Алеко Константинов - предишната биография за него е написана преди повече от 40 години.

Целта на тритомника, според автора, е не само да се осмисли от днешна гледна точка литературната, обществената, правната и политическа дейност на Щастливеца, но и тя да се представи като алтернатива на Бай Ганю и "байганювщината", която прогони хиляди българи в чужбина. Стана така, че за "Бай Ганю" има написани стотици текстове в хиляди страници, а за Алеко няма.

 

Повече за книгата

Сборник есета и статии

„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание

 

Три издания - 1998 г., 1999 г. и 2000 г.

Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е най-пълното и най-задълбочено изследване на темата. Книгата запълва една огромна празнота в научните изследвания в България за Алеко Константинов - предишната биография за него е написана преди повече от 40 години.

 

Сборник есета и статии

„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание

 

Три издания - 1998 г., 1999 г. и 2000 г.

Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е най-пълното и най-задълбочено изследване на темата. Книгата запълва една огромна празнота в научните изследвания в България за Алеко Константинов - предишната биография за него е написана преди повече от 40 години.

 

Сборник есета и статии

„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание

 

Три издания - 1998 г., 1999 г. и 2000 г.

Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е най-пълното и най-задълбочено изследване на темата. Книгата запълва една огромна празнота в научните изследвания в България за Алеко Константинов - предишната биография за него е написана преди повече от 40 години.