English

Книги

Алеко Константинов. Биография

Три тома

Aleko
Авторът разработва това изследване в продължение на 16 години. В трите тома са включени анализи на над 5000 текста, посветени на Щастливеца - Гавраил Панчев изследва през годините всички публикации, написани за автора на "Бай Ганю".
Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е най-пълното и най-задълбочено изследване на темата. Книгата запълва една огромна празнота в научните изследвания в България за Алеко Константинов - предишната биография за него е написана преди повече от 40 години.

Целта на тритомника, според автора, е не само да се осмисли от днешна гледна точка литературната, обществената, правната и политическа дейност на Щастливеца, но и тя да се представи като алтернатива на Бай Ганю и "байганювщината", която прогони хиляди българи в чужбина. Стана така, че за "Бай Ганю" има написани стотици текстове в хиляди страници, а за Алеко няма.


Алеко Константинов. Биография – I том
изд. Макрос, Пловдив, 2003 г.
Biography 1

Първи том: Биографията пространно изследва и коментира живота на Алеко Константинов в един изключително широк контекст – историята на Свищов, рода и семейството на автора и връзката му с християнската религия; книгата възстановява историята на Априловската гимназия в гр. Габрово, във връзка с учението му в Русия е коментирана политическата, икономическата, идеологическата и образователна история на Русия в този период.


Алеко Константинов. Биография – II том
изд. Макрос, Пловдив, 2008 г.
Biography 2

Вторият том обхваща творческата и обществено-политическата дейност на Алеко Константинов след 1885 г. до 1897 г: неговото отношение към правото, адвокатската работа и специален коментар на хабилитационния му труд при опита да кандидатства за доцент на Софийския университет, пътеписите му и фейлетоните му. Основно място е отделено за съвременна интерпретация на "Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин".


Алеко Константинов. Биография – III том
изд. Макрос, Пловдив, 2003 г.
Biography 3

Третият том от Биографията е изцяло посветен на убийството на А. Константинов на 11.05.1897 г. Подобен подход към зловещия акт досега не е осъществяван в Алекознанието. Описани и коментирани са различни интерпретации: Политическото убийство: единствената досега версия за покушението срещу Алеко; Разбойническото убийство: това е тезата на управляващата Народна партия, изразена по страниците на в. "Мир" и в. "Прогрес"; Магическото убийство;. Синкретичното убийство. Специално и обстойно е описана, изследвана и коментирана правната страна на убийството с помощта на всички нормативни (законови) документи и актове на Народното събрание, актуални към 1897 г. и използвани по време на процеса в Т. Пазарджик от есента на същата година.
Книгата си поставя амбициозната задача да възстанови дебата по теми, така важни не само за настоящето на България, тъй като решаването на въпроса коя идеология следваме, дали тази на Бай Ганю, или на Алеко Константинов, е определяща за бъдещето ни.

Откъс от Биография на Алеко Константинов, том ІІІ:

...Последният ден от живота на А. Константинов е 11 май (по стар стил) 1897 г. Вечерта около 22 – 22.30 часа на същия ден той умира във файтона на Тодор Кръстев по пътя Пещера – Т.  Пазарджик при преминаване през Кочаговското землище на 600 м от турското село Кочагово. Във файтона заедно с Щастливеца пътуват Михаил Такев, адвокат от Т. Пазарджик и Васил Томов, съдия-изпълнител при Пещерския мирови съд.

>>>Прочетете целия откъс


„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, трето преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 2000 г.
Bai Ganu

„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, второ преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1999 г.
Bai Ganu

„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, първо издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1998 г.
Bai Ganu

Убийството на Алеко Константинов – изд. Литературен форум, София, 1997 г.


Промяната, сборник 4 студии -изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.


Между робството и свободата – сборник статии, изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.

Откъс от Между робството и свободата:

Промяната. Философски аспекти

...България едва при вторите парламентарни избори през 1992 г. отстрани комунистите от политическата власт, но наследството на комунизма остана вградено във всички сфери на социалното ни битие, което пък, от друга страна, показва, че комунистите са “прочели” националната ни култура. Философските аспекти на сблъсъка на това наследство с така желаната промяна са обект на тази статия.

І. Пространственият “прочит” на господството на комунизма показва, че то е най-дълго и прониква в дълбочина в страни от покрайнините на Европа, на границите с Азия, т. е. в страни, чиято култура не е хомогенна.

>>>Прочетете целия откъс


Комунизмът като комунизъм -

изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1993 г.

 

Откъс от Комунизмът като комунизъм::

Да мълчиш, значи да признаваш нещо за възвишено. Говорещият отрицава в някаква степен нещото. И създава друго нещо. Съвършенството на първото се разпръсква във времето на пространството като ябълков цвят. Думите наблюдават движението на цветовете и виждат в това нова красота. Да запазиш първото, като говориш, значи да преразказваш. Това е инфантилно. Комунистите преразказваха. ...

>>>Прочетете целия откъс