pic5 Медиите за Гавраил Панчев
arrow Връзки
arrow Аудио и видео записи
Галерия

 

Гавраил Панчев по стъпките на Алеко

 

“Братия, напуснете навреме вашата жажда
за злато, вашата жажда за власт, вашето суетно стремление за първенство,
вашето ядовито перо, напуснете меките постилки, излезте из димните
кафенета, из прашните улици, напуснете за няколко дни града и дойдете тука,
на тази височина от 2500 метра, изпитайте поне за кратко време едно
истинско чисто наслаждение и вий ще се преобразите, вий ще станете
по-добри, по-здрави, по-уравновесени, по-жизнерадостни.”


  

По пътя към Върха на Планината Алеко Константинов тръгва от духовно място, обикновено християнски манастир т. е. от общ дом. Щастливеца върви пеша, като библейски мъдрец и пророк, с идеология, чиято основна ценност е морала и стига непоколебимо Върха на Планината, близо до Бога, за да освети в тази свещена близост Доброто за всички български граждани.

    Гавраил Панчев, Алеко Константинов. Биография, ІІ том